Asosyal Kişilik

   Asosyallik kavramı sosyal olmayan anlamında kullanılan bir terimdir. Son yüz yılımızın en çok rastlanan durumlarından biri olan asosyal kişilikler adlı bu makalemizde sizlere iletişimin ne denli mühim ve elzemli bir olgu durumu olduğundan biraz bahsedeceğiz. Sosyal insan kavramı ilk çağlardan bu güne dek uyarlanmış olan antik felsefi terimlerdendir. Sosyallik ve sosyal olmak bireyin yaşamışındaki başlıca mühim olan durumlardandır. İletişimin mühim bir konumda yer almakta olduğu ve teknolojinin de bir hayli bu sosyal yaşam kavramına ket vurduğu bu dönemlerde sizlerin de asosyal kavramını benimsediğiniz bir yaşam tarzını olabilir. Çünkü sanal platformun ve internet kullanıcısı durumunda yer alan insanların pek çoğu bilgisayar başında düzgün ve yüz yüze iletişim imkânı olmadan sanal âleme düşkün bir hale gelmiştir.
    Kapitalist sanal ortam köleciliğinin bir başka boyutları altında olan bu durum son seviyede had safhaya ulaşmış bir anti sosyal toplum temellerinin gelişmesinde büyük etken teşkil eder. Bu durumun ortaya çıkarmış olduğu asosyal kişilikler ve iletişim çatışması yaşayan pek çok toplum bireyleri mevcuttur. Psikoloji tarihinin önde gelen filozoflarının da daha önceden bahsettiği hasta toplumlar kapsamında pek çok gelenek, örf ve adetlerin de bulunduğu anca günümüzün amaçsız kullanılan teknolojisi ve bilinçsizce yetiştirilen anti sosyal jenerasyonu geçmiş tarihlere oranlar daha tehlikededir. Daha çok insanlar ile iletişim kurarak etkinli ve faaliyetlere katılarak bu asosyal kişilikler değiştirilebilir.