Davranış Bozuklukları ve Saldırgan Kişilikler

Her zihinsel ve mental rahatsızlıkların temelinde bilinçaltına varan en derin ve gizemli sınırlarımız olan zihnimizi bir buz dağı gibi düşünecek olur isek buz dağının altındaki suyun derinliklerinde gizlenen bilinç ötesinde bu sorunların kaynağı bulunur. Bilinçaltında yatan pek çok sorun ve yaşanmışlıklar perdesi sizlerin ruh sağlığınıza sorunlar teşkil etmektedir. Pek çok ünlü bilinç uzmanları ve filozof kişilerin de daha önceden bahsetmiş olduğu kuramlar niteliğinde davranış bozuklukların temelinde id denilen tamamen kişinin nefsi ile ilgili terim olan id kavramı karşımıza çıkmaktadır. İd bireyi anında nefsin her dediğini yapmasına zorlayan ve yaptırdıktan sonra da yeni şeyleri arzu eden bilincin bir yapısıdır.
    Davranış bozukluklarının temelinde çocukluk ve yaşanmış anılar gizlidir. Aşırı şiddet, huzursuzluk, kavga, gürültü ve psikolojik durumlar da etkili olan birçok insan için kritik yaş dönemlerinde de aşılması gereken dönemlerin yeterine verimli geçirilmemiş olması da bunu etkiler. Saldırgan insanların temelinde de şiddet temelli ortam ve yakınlarındaki kişilerin şiddet içerikli ve zorba davranışları bilinçaltına itilerek insanın sürekli kendini savunmaya çalışmasıyla savunma mekanizmalarının sürekli olarak aktif olduğu durumlarda ortaya çıkar. Saldırgan kişilere çok fazla yaklaşamazsınız bunun nedeni ise bu kişilerin kendi ıraksak alanları bir hayli sorunlar yaşatabilir. Onlara 20-30 cm yaklaşınca rahatsız olmakta ve hemen şiddete meyilli olan savunma mekanizmaları da sizler ile kavgaya girmeye onu iter.