Madde bağımlılığı Kullanımı ve Etkileri Nelerdir?

        Kokain gibi birçok maddeler bilimsel adıyla söyleyecek olursak benzoylemetil ekgonin… Koka bitkisinden elde edilen yaprakların kristalize tropan bir alkaloiddir. İnsan sinir sistemine doğrudan zarar vererek etkilemesi ve kişinin üzerinde büyük bir uyarıcı etkisi olan bir maddedir.      

 Koka bitkisinden elde edilen bu maddenin üretimi ve tüketimi de dünya üzerinde yasal değildir. Nispeten daha geçmişte kokain uyuşturucu olarak bilinmemekteydi ve daha sonra da uyuşturucu madde olarak kullanımının da artış göstermesi ile birlikte satılmaya ve kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Kokain tıp alanı haricinde kullanımı yasal olmayan bir maddedir. Kullanımı, bulundurulması, üretimi ve dağıtılması da dünya üzerinde kesinlik ile yasak bir madde olmaktadır.
     

  Tıp alanında ise anestezi çerçevesinde kullanılmakta olunan bir madde türüdür. Kokain kullanımlarının ardından insan üzerinde pek çok çeşitli etkiye yol açtığı görünür. Sonu ölüm ile sonuçlanan bu maddenin yüksek dozlarda insan vücuduna girdiğinde sonunda ölümün kaçınılmaz olduğu kesinlik ile akıldan çıkarılmamalıdır. Kokain kullanan kişilerde bağımlılık yaptığı görülmektedir. 
Kokain alımının ardından hemen etkisi görülmektedir ve etkisi yarım saat ila bir saat sonrasında geçmekte ve tekrar alınmadığında da yoksunluk belirtisine neden olur. Kullanımına takiben kalp atışını hızlandırır ya da yavaşlatır, göz bebeklerinin büyümesine neden olur ve kan basıncında artış ya da azalma şeklinde vücut dengesizliği görünür.  Sinir hastalıklarına da neden olan kokain akciğeri yavaş yavaş öldürürken vücut ve yüzlerde de etkileri hızlı bir biçimde gözlemlenir.