Yorgunluğun Yol Açtığı Problemler

   Yorgunluk deyip geçmeyelim! Günlük yaşamlarımızda, uğraşlarımızda pek çok kez durmadan çalışmakta ve tatil zamanlarımızda da gerek bedenen gerek ise zihinsel anlamda dinlenmeden halen bir şeyler ile uğraşmakta olduğumuz zamanlar vardır. Yorgunluk belirtileri hemen ortaya çıkmasa bile zaman zaman yorgunluğun sebebiyet verdiği birçok rahatsızlık durumları da ortaya çıkmaktadır. Beden yorgunluğundan ziyade zihinsel ve mental yorgunluk daha önem arz eder. Çünkü vücudun temel işleyişini etkileyen beyin organımızın yorulması ve yeterince dinlenememesi ve baskıya maruz kalması temelde sinirsel rahatsızlıkların da başlamasına neden olur. Bu yüzden de tatilin gerekli olduğu zamanlarda tatil yapmayı ve ihmal etmemek gerekir.
    Bir gün dahi olsa tatil yapmalısınız. Tatilin bunca önemli bir konu olduğunu sizlere durmadan altını çizmek istiyorum. Bu durumun başlıca etkenlerinden biri sinirsel pek çok rahatsızlığın beyin temelli bir yaşantı sonucunda ortaya çıktığı görülürse sürekli olarak yorulan bacaklar, kollar, ayaklar veya bir başka organın ağrısı sürekli olarak beyne gönderilen uyarıcılar ile belirti verir. Bu uyarıcıların sürekli beyne gönderilmesi de sonsuz enerji kaynağı olan beyinde dahi belli ölçüde yorgunluğa ve bir baskıya neden olur. Bu yüzden de uyarıcıların sayısı ne denli artarsa beyin de o kadar dinlenmeden çalışır ve işlevinde aksaklığa sebebiyet verir.  Bu durum başlıca sinirsel sorunların da ön habercisi olmakta ve genç yaşta hastalıklara, sinir bozukluklarına, organlarda oluşan işlevsel durumun kopmasına neden olabilecek pek çok sorun vardır.